U menších výmladkových plantáží a matečnic může okus a vytloukání zvěří způsobit poškození plantáže, což ve výsledku znamená snížení výnosnosti sadeb. Riziko poškození plantáže zvěří hrozí zejména v oblastech s vysokým stavem srnčí zvěře, popřípadě zajícovité zvěře.

Jak chránit plantáž japonských topolů před zvěří?

U plantáže matečnic se vyplácí instalace oplocení okolo celé výsadby, a to hned od počátku při založení plantáže. Optimální je pro oplocení tzv. oplocenkové pletivo s menšími oky ve spodní části. Sloupky mohou být dřevěné v rozestupu velkém zhruba 3 metry.

Aplikace repelentů proti okusu je taktéž vhodná varianta ochrany proti zvěři, ale je třeba počítat s tím, že účinek repelentu není trvalý.

Ochrana plantáže před zvěří pomocí promyšlené skladby RRD

V oblastech s velkým výskytem zvěře je doporučováno volit kombinaci RRD tak, aby byla plantáž složena z dřevin, které okusem trpí méně – například balzámové topoly – a případně kombinovat výsadbu s ochranným oplocením.

Informace o obraně proti plevelům získáte na stránce o ochraně proti plevelům.

Podívejte se i na stránku věnující se potenciálním chorobám a ošetření.