Zhruba po 20 letech začne docházet k poklesu výnosnosti plantáže japonských topolů pod ekonomickou rentabilitu, což je jednoznačný signál ke zrušení plantáže RRD.

Odstranění plantáže RRD pomocí lesnických fréz

Po poslední sklizni RRD jsou za pomoci fréz, které jsou používány i v lesnictví, odstraňovány pařízky s částmi kořenového systému. Zbývající kořeny a jejich pozůstatky jsou posléze vyorány hlubokou orbou.

Zrušení plantáže japonských topolů, RRD vytrháváním

Druhá varianta zrušení plantáže RRD je náročnější než první výše uvedená. Jde o vytrhávání celých pařezů, které jsou poté svozeny na hromadu ke spálení nebo kompostování.

Chemické rušení plantáže japonských topolů

Další možností je chemické ošetření pařízků po poslední těžbě. Poté, co jsou pařízky napuštěny vhodným přípravkem, čeká se 1 rok na plné účinkování chemikále, během něhož RRD vyhnijí.

Co by mělo následovat po zrušení plantáže japonských topolů?

V prvním roce následujícím po zrušení plantáže je doporučené zasadit jiný druh rostliny, např. vojtěšku, což je tzv. zelené hnojivo. Pro další využití pozemku k pěstování RRD je nutné dodržet alespoň 2 roky trvající odstup.

Chcete-li zrušit plantáž RRD, budete si muset nejprve nějakou založit.