Plantáž japonských topolů může sloužit jako stabilní zdroj biomasykusová polena, štěpka – kdy životnost plantáže dosahuje i 20 let. Při takové délce života jedné plantáže není problém získat až 6 sklizní dřeva.

Kdy se sklízí úroda japonských topolů?

Ke sklizni RRD by mělo docházet v zimním období, kdy má sušina 50 % a po 6 – 8 měsících sušení na vzduchu už jenom 20 – 30 %, což znamená výhřevnost 12 až 14 mega joulů na kilogram [MJ/kg] biomasy.

Chcete-li se dozvědět více o sklizni RRD, navštivte stránku zaměřenou na sklizeň japonských topolů.

Jak produktivní jsou plantáže japonských topolů?

Jedna plantáž japonského topolu přinese svému pěstiteli roční produkci biomasy ve výši 7 – 10 tun sušiny štěpky na 1 ha. To z japonského topolu činí jednu z nejvýnosnějších plodin, které lze na našem území pěstovat.

Kam se japonské topoly hodí? Jaký mají vliv na přírodu?

Plantáž japonských topolů je vhodné umístit na nevyužívanou zemědělskou půdu, protože má mimojiné protierozivní vliv. Dále se plantáž RRD hodí na zatravněné plochy, na plochy kolem komunikací i průmyslových objektů a nakonec do záplavových území, kde opět dojde na využití dříve zmíněné protierozivní vlastnosti těchto plantáží.

Plantáže RRD mohou mít různá využití, mezi která patří například využití japonského topolu jako:

  • protierozního prvku v přírodě
  • protihlukové ochrany
  • protiprachové bariéry

Chcete-li mít vlastní plantáž japonských topolů, využijte objednávkové stránky a začněte!

Zakládání plantáže japonských topolů, sadba

Výsadba nové plantáže japonských topolů by měla zásadně probíhat na odplevelený pozemek. Plevel představuje pro RRD hrozbu v prvních 2 letech růstu, dokud nad ním vysázené dřeviny nezískají výškovou převahu.

Po výsadbě by mělo odplevelení probíhat mechanicky, pomocí mulčování, jenom výjimečně chemicky - mladé RRD jsou velice citlivé na jakékoliv herbicidy. Chcete-li se dozvědět více o odplevelení, podívejte se na stránku o ochraně proti plevelům.

Do nové plantáže se obvykle sází prýty nebo řízky dlouhé cca 20 cm a to 5 až 8 tisíc řízků na 1 ha, které jsou před výsadbou na 24 – 48 hodin ponořeny do vody.

Máte zájem o založení plantáže RRD? Rádi vám pomůžeme, využijte objednávkový formulář!

Údržba plantáže japonských topolů

V prvních 2 až 3 vegetačních obdobích je třeba odstraňovat plevel a doplňovat řádky sazenicemi RRD. Pokud nastane období sucha, je nutné zavlažovat mladé rostlinky.

Na konci 3. vegetačního období dosahují japonské topoly výšky od 6 do 8 m s průměrem kmínku 4 až 8 cm. Hojně využívané japonské topoly ve většině případů netrpí chorobami a škůdci, pokud ano, je třeba využít pomoci odborníka na RRD.

Pro více informací o možných nemocech RRD navštivte stránku o chorobách.

Pozor na zvěř!

Jeden z možných problémů představují poškození způsobená zvěří, kterým se dá předejít pomocí oplocení a nebo výsadby ochranného pásu ideálně z místních druhů nebo i jiných typů RRD kolem plantáže. Pás zároveň brání prorůstání kořenů RRD mimo vlastní plantáž.

Více informací o možném poškození RRD zvěří naleznete na stránce o ochraně před zvěří.

Likvidace plevele

Likvidace plevele je aktuální zejména v prvních letech od založení nové plantáže RRD, kdy může vzrostlý plevel způsobit velké škody zalehnutím mladých topolů. Ve většině případech dostačuje likvidace plevele pomocí mechanizace.

Pro více informací o likvidaci plevele navštivte stránku o ochraně před plevelem.

Máte-li zájem o vlastní plantáž japonských topolů, začněte objednáním sazenic.