Japonské topoly jsou rychle rostoucí dřeviny, které jsou vhodné jako palivové dřevo. I proto jsou japonské topoly zařazovány mezi energetické rostliny, jež mají výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.

Japonským topolům nevadí vlhká stanoviště a zároveň není problém, aby vydržely i delší časové období sucha. Rozhodně je pro japonské topoly lepší, aby měl světlé prostředí, protože tmavé stanoviště tomuto druhu rychle rostoucí dřeviny nesvědčí.

Pěstování japonských topolů

Nejvhodnější pro pěstování japonských topolu jsou pozemky s dostatečným přísunem nebo přirozeným výskytem vláhy. Pro některé odrůdy topolů není však dostatek vláhy podstatný. Hnojení japonských topolů není ve většině případů nutné, pokud je založena ve výšce do 600 m.n.m..

Máte-li v plánu vysázet rychle rostoucí dřeviny na větší neoplocenou plochu, je to možné a relativně bezpečné, protože japonské topoly obsahují hodně smoly, která zvěři nechutná, tudíž není většinou plot nutný. Pořád však existuje jiné riziko poškození, například ze strany lidí nebo vysoké zvěře, která nemusí rostlinky ožírat, ale může je poškozovat jiným způsobem, takže o oplocení se vždy vyplatí alespoň uvažovat, v závislosti na poloze pozemku s plantáží.

Chcete-li se dozvědět více o pěstování, přejděte na zakládání plantáže. Zajímáte-li se spíš o ochranu před nejrůznějšími problémy, podívejte se na praktické rady.

Rozmnožování japonských topolů

Expanze japonských topolů – nepůvodního druhu – je do volné přírody minimální, protože rostliny dosáhnou dospělosti až mezi 8 a 10 rokem života, zatímco energetické využití RRD volá po těžbě každých 3 až 6 roků.

Využití rychle rostoucích dřevin – japonských topolů

japonské topoly jako energetická rostlina

  • výhřevnost srovnatelná s hnědým uhlím

japonské topoly jako levné palivové dřevo

  • za 5 let můžete získat až 300 plnometrů [plm] dřeva z 1 hektaru [Ha]

japonské topoly jako zdroj dřevní štěpky – biomasy

  • za 2 až 3 roky můžete mít i 35 tun štěpky z 1 Ha

japonské topoly v podobě větrolamu či protihlukové bariéry

  • do 5 roků dorůstají do výšky 12 až 17 metrů

japonské topoly má krajinotvorné vlastnosti

  • do 5 let vytváří hustý a souvislý porost

japonské topoly jako okrasné stromy

  • díky velkým listům tvarovaných do srdce

Chcete-li objednat své japonské topoly, využijte naší objednávkové stránky!