Hledáte-li informace o ochraně japonských topolů před plevely, navštivte stránku o ochraně proti plevelům.

Zajímá vás spíše obrana proti zvěři? Podívejte se na stránku o ochraně před zvěří.

Pokud byste radši věděli něco o nemocech RRD a ochraně před nimi, podívejte se na choroby a ošetření.

Jaká půda je vhodná pro pěstování japonských topolů – RRD?

Nejjednoduší teoretický způsob, jak určit vhodnost půdy pro pěstování RRD, je využití BPEJ, což je zkratka pro: bonitová půdně ekologická jednotka, která je uvedená v katastru nemovitostí. Pěstování RRD je vhodné na půdě s BPEJ začínající trojčíslím: 642 až 651, 654, 656 až 664, 667 až 676.

Ideální nadmořská výška a úhrn dešťových srážek pro pěstování RRD

Nejobvyklejší nadmořská výška pro pěstování RRD je od 300 do 600 metrů nad mořem.

Celoroční úhrn srážek by neměl překračovat 500 mm, ale záleží na druhu zvolené RRD. Tento faktor je dobré před založením plantáže prokonzultovat s odborníkem.

Přístupnost pozemku s plantáží RRD pro mechanizaci

Je důležité vzít v potaz svažitost terénu a vzdálenost zpevněné komunikace pro transport vytěžené biomasy. Je třeba počítat i s podmáčeností pozemku, což většinou není problém, protože sklizeň RRD probíhá až na výjimky v zimním období.

Vzdálenost odběratelů produktů RRD (štěpky, kmínku)

Výhodou jsou existující potenciální odběratelé vyprodukované biomasy, protože cena biomasy se přímo odvíjí od vzdálenosti, kterou musí být přepravena.