V případě, že pěstitel japonských topolů zanedbá jejich pěstební péči, může dojít k významným ztrátám na produkci. Kontrola nebo-li monitoring stavu RRD se provádí obvykle v polovině léta.

Choroba RRD – rzi – Melampsora a Marssonina, Melampsora larici – populina

Při napadení rzí se začnou na spodní hraně listů vyskytovat oranžové letní výtrusy, což ke konci léta vyvrcholí nekrotizací listů a jejich následným předčasným opadáním. Pokud jsou rzi zjištěny již ve školce, je nutné aplikovat fungicidy, například Novozir MN 80, Dithane M-45, Kuprikol ve 14-ti denním intervalu.

Mezi preventivní opatření patří například vytvoření ochranného pásma bez mezihostitelských druhů, především pak modřínu opadavého, v bezprostřední blízkosti školky.

Choroba japonských topolů – Dotichíza topolová – Chandroplea – populea

Tato choroba se projeví vodnatým ztmavnutím kůry a následným vznikem prohlubujících se trhlin v kůře, které jsou následně zavalovány. Kolem pupenů na prutech a v místech větvení na kmínku mladých roslin je patrné hnědnutí a někdy dojde i ke zhnědnutí kambia.

Ochrana rostlin před dotichízou musí být provedena preventivně, fungicidním postřikem na bázi mancozebu Novozir, Dithane – na jaře a to 3 až 4 týdny před počátkem rašení, na podzim poprvé v polovině října a podruhé po opadu listí.

Zjistěte, jak se bránit proti plevelům na stránce o ochraně proti plevelům.

Získejte informace o ochraně před zvěří.